#Naturfag

Molekylmodell

zhu difeng/Shutterstock. Begrenset gjenbruk

Her er en samling artikler vi har arbeidet spesielt med å tilpasse til bruk i naturfagundervisning. Den første delen av artikkelen skal være tilgjengelig for elever i ungdomsskole og videregående skole. Lengre ned i artiklene kommer ofte tyngre stoff.

big bang

Big bang, som på norsk kalles det store smellet, er hendelsen da universet begynte å utvide seg. Ifølge våre beste modeller skjedde dette for omtrent 14 milliarder år siden. Modellene er ikke i sta...

stjerne

En stjerne er et himmellegeme som vanligvis består av meget varm gass og som stråler ut selvprodusert energi, hovedsakelig som lys. Solen er et typisk eksempel på en vanlig stjerne. På grunn av den...