Faktaboks

Offisielt navn
Canada
Norsk navn
Canada
Uttale
kˈannada
Hovedstad
Ottawa
Statsform
Konstitusjonelt føderalt monarki
Statsoverhode
Charles 3
Statsminister
Justin Trudeau
Landareal
8 965 590 km²
Totalareal
9 984 670 km²
Innbyggertall
38,2 millioner (nasjonalt estimat, 2021)
Offisielt/offisielle språk
Engelsk, fransk
Religion
Katolsk og protestantisk kristendom
Nasjonaldag
1. juli (Canada Day)
Valuta
Kanadisk dollar (CAD) = 100 cents
Nasjonalsang
O Canada
Flagg
Riksvåpen
Canada, plassering
Canada (mørkegrønt) ligger i Nord-Amerika (lysegrønt).
Canada, plassering
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Plassering av Canada med naboland rundt, kart
Canada og naboland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Canada er et monarki i Nord-Amerika og en selvstyrt del av Samveldet av nasjoner. Landet omfatter den nordlige halvparten av Nord-Amerika, med unntak av Alaska og Grønland.

Canada har et areal på 9 984 671 kvadratkilometer og er det nest største landet i verden; bare Russland er større. Landet strekker seg fra Atlanterhavet i øst til Stillehavet i vest og til Polhavet i nord. Sørgrensen mot USA følger øvre del av St. Lawrence-elven og de store sjøene Great Lakes, og fortsetter vestover langs 49. breddegrad. Landet grenser også i nordvest mot USA (Alaska). Til Canada hører Vancouver Island i Stillehavet, Newfoundland i Atlanterhavet og et enormt arkipel i Arktis.

Canada har 36 503 097 innbyggere i 2017. Hovedstad er Ottawa.

Den opprinnelige bosetningen i Canada var inuitter og amerikanske urfolk. I dag har hovedparten av befolkningen europeisk bakgrunn. Båndene til nabolandet USA er tette, men Canada er også knyttet til de tidligere kolonilandene Frankrike og Storbritannia. Landet er i dag et velutviklet jordbruks- og industriland.

Opprinnelsen til Canada (navnet) er usikker. En teori hevder at det stammer fra irokesisk kanata, ‘samling av hytter’ eller fra algonkin, ‘ønske velkommen’. Canadas nasjonalsang er ‘O Canada’.

Geografi og miljø

Canada

Canada

Av /KF-arkiv ※.

Calgary skyline i solnedgangen.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Canada har verdens lengste kystlinje på 243 042 kilometer. De sentrale delene av landet består av et fruktbart sletteland. Om lag 40 prosent av arealet er skogdekt.

Det vestligste området preges av fjellkjedene Coast Mountains og Rocky Mountains. Åslandskapet i øst er en nordlig utløper av fjellkjeden Appalachene. I vest og sør er det store og fruktbare innlandssletter (prærier) og jordbruksområder. I sør er det også et skogdekt lavland omkring de store sjøene (Great Lakes) og St. Lawrence-elva. I nord er det tundra og mange øyer. Store øyer er Vancouver Island i vest, Baffin Island i nord og Newfoundland i øst.

Canada har et rikt dyreliv, på tundraen i nord blant annet isbjørn, moskusfe og caribou. På Stillehavskysten lever flere arter av hvaler og seler, i fjellområder blant annet puma og snøgeit. I skogene finnes blant annet svartbjørn og grizzlybjørn.

Av nåletrær finnes blant annet flere arter av gran, lerk og kanadahemlokk, av løvtrær blant annet bjørk og kanadisk poppel, i sør også sukkerlønn, platanlønn og svart valnøtt. Fastlandet og øyene i nord har tundravegetasjon.

Stillehavskysten har mildt vinterklima, årsnedbøren er mer enn 1000 millimeter. Innlandsslettene har kontinentalt klima med lite nedbør. Østkysten har kjølig klima.

Folk og samfunn

Fra Ottawa, Parlament Hill med Canadas parlamentsbygning.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Befolkningen er ujevnt fordelt, flest bor sørøst i Canada. De fleste innbyggerne er av europeisk opprinnelse, særlig britisk (34 prosent) og fransk (26 prosent), de sistnevnte mest i provinsen Québec. Om lag 18 prosent av befolkningen stammer fra andre land og rundt 1,5 prosent er urfolk.

Nærmere 90 prosent av befolkningen bor innenfor et 200 kilometer bredt belte nord for grensen til USA. De største byene er Toronto (2,7 millioner innbyggere i 2016), Montreal (1,7 millioner innbyggere i 2016) og Vancouver (631 000 innbyggere i 2016). 81 prosent av befolkningen bor i urbane strøk.

De offisielle språkene er engelsk (58,8 prosent av befolkningen) og fransk (21,6 prosent av befolkningen). I Québec er fransk det eneste offisielle språket.

Canada har ingen offisiell religion. Den romersk-katolske kirke er det største trossamfunnet med cirka 45 prosent av befolkningen. Protestantene utgjør mer enn 30 prosent av befolkningen.

Stat og politikk

Parlamentsbygningen i Victoria, hovedstaden i British Columbia. Byen er oppkalt etter dronning Victoria (skulptur til venstre). I forgrunnen står en representant for «rødjakkene», Canadas kongelige ridende politi, som ble dannet i 1873 for å holde ro og orden i den vestlige del av Canada. Foto fra 1950-årene.

.

Canada er en føderasjon av ti provinser og tre territorier. Landet er en selvstyrende forbundsstat som er medlem av Samveldet av nasjoner. Den utøvende makten ligger formelt hos monarken, som er representert av en generalguvernør. Den reelle makten utøves av forbundsparlamentet med to kamre: Overhuset, Senatet, har 105 medlemmer utnevnt av generalguvernøren etter råd fra statsministeren. Underhuset, House of Commons, har 338 medlemmer som representerer valgdistrikter.

Siden 4. november 2015 er Justin Trudeau fra Canadas liberale parti landets statsminister. Landets utenrikspolitiske kurs har i det siste tiåret på flere områder vært annerledes enn USAs, blant annet har de hatt ulikt syn på Irak-krigen i 2003, Afghanistan og Arktis. Canada har økt sitt militære nærvær i nordområdene.

Militærtjenesten er frivillig. Canadian Forces (engelsk) eller Forces canadiennes (fransk) ble opprettet i 1968 etter sammenslåing av hæren, marinen og luftvåpenet. Canada har vært medlem av NATO siden 1949.

Canada er medlem av FN og FNs særorganisasjoner, blant annet Verdensbanken og Verdens handelsorganisasjon, for øvrig av blant annet Samveldet av nasjoner, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), NAFTA (Den nordamerikanske frihandelsavtale), OECD, APEC og Organisasjonen av amerikanske stater.

Historie

De første menneskene kom til Canada via en landbro i Beringstredet for cirka 30 000 år siden. Forfedre til inuittene og indianerne spredde seg senere i de nordlige områdene.

Den norrøne bosetningen på Newfoundland rundt år 1000 ble en kortvarig episode. I 1497 så visstnok Giovanni Caboto (John Cabot) Labrador-kysten, men som Canadas oppdager regnes Jacques Cartier, som foretok fire reiser mellom 1534 og 1543 og ga landet navnet Canada. En kongelig fransk koloni ble opprettet i 1633. Sjuårskrigen 1755-1762 mellom de britiske og franske kolonialistene ga britene, som hadde grunnlagt Hudson's Bay Company i 1670, herredømmet over Canada. I 1791 ble Canada delt i det britiske Øvre Canada og det franske Nedre Canada. Delene ble slått sammen til den selvstyrte provinsen Canada i 1840.

Landet ble første britiske dominion i 1867. En transkontinental jernbane mellom Montreal og Vancouver ble fullført i 1885 og åpnet store deler av Canada for innvandring og oppdyrking.

En forfatningsreform i 1982 ga Canada full uavhengighet av Storbritannia. Langvarige selvstendighetsbestrebelser i provinsen Québec førte til folkeavstemninger om løsrivelse i 1980 og 1995. I den siste avstemningen var flertallet for å forbli en del av Canada lite.

Territoriet Nunavut ble opprettet i 1999. Inuitter fikk da selvstyre på 1/5 av Canadas areal.

Likekjønnsekteskap ble legalisert i Canada i 2005.

Økonomi og næringsliv

Canada er rikt på naturressurser: Jord- og skogbruk, utvinning av mineraler og fiskeri er hovednæringer. Landet hører til verdens største produsenter og eksportører av trevareprodukter, og av nikkel, sink, asbest, pottaske og uran. Det utvinnes også gull, sølv, kobber, kobolt, jernmalm og bly.

Landet er en stor olje- og gassprodusent. Mest oljeproduksjon foregår i Alberta; det meste eksporteres til USA. Det er oljefelter utenfor Atlanterhavskysten.

Det dyrkes mye hvete, særlig i provinsene Alberta, Manitoba og Saskatchewan, dessuten havre, bygg, mais og poteter. Storfe, svin og fjærkre er viktigste tamdyr. Canada er en stor eksportør av fisk og andre sjødyr. Ved Atlanterhavskysten tas cirka 80 prosent og ved Stillehavskysten cirka 20 prosent av fiskefangstene. Det er betydelig pelsdyroppdrett i British Columbia og New Brunswick.

Industrien er knyttet til landets rike råstoffer og med fremstilling av blant annet maskiner, matvarer, papir, kjemiske produkter og transportmidler. Viktige eksportprodukter er fisk og fiskeprodukter, motorkjøretøyer, papir og cellulose. Telekommunikasjonsutstyr, maskiner, transportutstyr og næringsmidler utgjør sentrale deler av importen.

Serviceindustrien har den dominerende del av økonomien med 2/3 av BNP og sysselsetter 2/3 av arbeidstakerne. Offentlig sektor er meget stor.

Den overlegent største samhandelen er med USA.

Kunnskap og kultur

Canada har et bredt kulturliv med mange internasjonalt kjente utøvere.

Litteraturen inndeles i en franskspråklig og en engelskspråklig tradisjon. Eksempler på moderne franskspråklige forfattere er Victor Beaulieu og Rita Lasnier. Internasjonalt kjente engelskspråklige moderne forfattere er blant annet Margaret Atwood og Alice Munro.

Miljøer som The Group of Seven og Canadian Group of Painters har vært avgjørende for utviklingen av kanadisk billedkunst. En egen kanadisk teaterkultur vokste frem etter 1945. New Plays Society som ble grunnlagt i 1946 og The Stratford Shakespearian Festival (1953-) ble sterke drivkrefter i utviklingen av engelsk kanadisk teater.

Kanadisk folkemusikk har tradisjoner knyttet til de ulike innvandrergruppene; britisk-kanadiske og fransk-kanadiske dominerer. Kjente navn innen populærmusikk er Oscar Peterson, Leonard Cohen, Joni Mitchell, Neil Young og Bryan Adams. Céline Dion synger på begge språk.

Verdens største nysirkus, Cirque du Soleil, er fra Montreal. Innen dans er National Ballet of Canada anerkjent.

Kanadisk film fikk økende internasjonal oppmerksomhet fra 1970-årene. Kjente skuespillere er Genevieve Bujold, Richard Dreyfuss og Donald Sutherland.

Canada har en velutviklet mediasektor, men film, fjernsynsshow og tidsskrifter er sterkt preget av import fra USA. Landet hadde 122 engelsk- og franskspråklige dagsaviser i 2012, den største er Toronto Star. Det offentlige kringkastingsselskapet er Canadian Broadcasting Corporation (CBC/Société Radio-Canada (SRC).

Landet har en av verdens mest utviklede vitenskaps- og teknologisektorer.

Canada og Norge

Norge og Canada opprettet diplomatiske forbindelser i 1942. Canada er representert i Norge ved sin ambassade i Oslo, mens Norge er representert i Canada ved sin ambassade i Ottawa. Det er honorære norske generalkonsulater i Toronto og Vancouver, samt ni honorære norske konsulater i landet, blant annet i Calgary, Halifax og Winnipeg.

Norge er den ellevte største eksportøren av varer til Canada; nær 90 prosent av eksporten består av råolje og petroleumsprodukter. De viktigste importproduktene fra Canada er malm og metaller.

Statoil (nå Equinor) er sterkt engasjert i kanadiske olje- og gassaktiviteter. I 2016 solgte Statoil eierandelen på 100 prosent av den omstridte oljesandvirksomheten i Alberta til Athabasca Oil Corporation. Statoil satser isteden på offshore oljevirksomhet utenfor Newfoundland.

I 2002 overtok Norske Skog deler av kanadisk avispapirproduksjon. Norske fiskeoppdrettsselskaper eier anlegg på vestkysten og østkysten. Norge og Canada samarbeider i Arktisk Råd om miljøspørsmål og en bærekraftig utvikling i nordområdene.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (4)

skrev Trond K.

"Landet har en av verdens mest utviklede vitenskaps- og teknologisektorer."
Hvor er artikkel/link?

svarte Ida Scott

Hei! Du kan se de eksterne lenkene nederst i artikkelen for mer informasjon. Ellers er ikke SNL slik at alle påstander må kildebelegges (slik som f.eks. wikipedia) - her er det fagpersonene som går god for at opplysningene stemmer. Du kan lese mer om det her: https://meta.snl.no/Kilder_og_referanser. Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen.

skrev Trond K.

"Du kan se de eksterne lenkene nederst i artikkelen for mer informasjon."
Står ingenting der, annet enn at fn.no skrev det samme som snl.no.
snl.no:
"Landet har en av verdens mest utviklede vitenskaps- og teknologisektorer."
fn.no:
"Canada har en av verdens mest utviklede vitenskaps- og teknologisektorer"
fra "Visste du at Canada har en av verdens mest utviklede vitenskaps- og teknologisektorer?".
"Ellers er ikke SNL slik at alle påstander må kildebelegges"
Mitt innlegg var ikke utifra tvil, men av interesse om å lese mer. Når Store Norske *Leksikon* ordlegger seg slik, forventet jeg, og egentlig også forlanger at de skal skrive om emnet de hauser opp.

svarte Ida Scott

Hei! Takk for utdypning av spørsmål. Artikler om de ulike landa er ment å være forholdsvis overfladiske, ellers ville de blitt altfor lange. En del land har egne artikler om vitenskap og forskning, der slike spørsmål vil bli behandla, men det har vi dessverre foreløpig ikke om Canada. Noe vil nok kunne tas opp under hhv. utdanning og økonomi og næringsliv. Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg