Sørsetra.
Sørsetra.

Fra 1. utgave av Aschehougs leksikon (1906–13).

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Krokskogen er en skogstrekning i Oslomarka i kommunene Ringerike, Hole, Bærum og Oslo. Skogen har et areal på cirka 300 kvadratkilometer.

Krokskogen grenser til Tyrifjorden i vest og Langlielva, som er Sørkedalselvas østre tilløp i øst. Sjøen Øyangen danner grensen i nord og Heggelielva, som er Sørkedalselvas vestre tilløp og E16 over Sollihøgda danner grensen i sør.

Da Krokskogen har et vannskille nær brattkanten mot vest, renner det meste av vannet til Sørkedalen i øst og Lommedalen i sørøst. Berggrunnen i vestre del består av permiske lavadekker (rombeporfyr) som danner brattkanter mot de løsere lagene under. Tre av Oslomarkas høyeste topper: Oppkuven (704 meter over havet), Ringkollen (702 meter over havet) og Gyrihaugen (682 meter over havet) ligger her. Krokskogen naturreservat er det største av verneområdene på Krokskogen. Det ligger mellom Lomma og Heggelivann, er på 7050 dekar og ble åpnet i 1991.

Krokskogen er et friluftsområde og i vest finnes mange private sportshytter. Midt på Krokskogen ligger Løvlia, som eies av Foreningen til Ski-Idrettens Fremme. Den private Kleivstua er et hotell som ligger ved Krokkleiva. Sørsetra er en privat serveringshytte litt lenger sør. Den Norske Turistforening har følgende turisthytter i området: Mustadkroken, Jørgenhytta, Presthytta og Myrsetra.

Den gamle Ringeriksveien, som nå mest brukes til tømmertransport på vinterføre og som turistvei, går over Krokskogen fra Lommedalen i Bærum (Bærums Verk) til Sundvollen ved Tyrifjorden. Veien ender i Krokkleiva ned gjennom et skar i bergveggen. Den gamle riksveien over Krokskogen var en viktig etappe av den bergenske kongevei som ble åpnet i 1805. Selve Krokkleiva er fredet. Nord på Krokskogen var kjerraten i Åsa i drift på 1800-tallet for å frakte tømmer fra Steinsfjorden og opp i Nordmarksvassdraget.

Navn

Første ledd av navnet kommer av krok, enten etter Kroksund mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden, jamfør Krokkleiva, eller krok brukt om avsides beliggenhet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Grimstad, Sverre (2005): Krokskogen på kryss og tvers.
  • Holtvedt, Reidar (1985): Historier fra Krokskauen, 2. utgave.
  • Holtvedt, Reidar m.fl. (1977): Krokskogen.
  • Schjander, Fredrik (2005): Streiftog på Krokskogen med Fredrik Schjander d.e.
  • Engeland, Sveinung (2023). Krokkleiva og Kongens utsikt – et eventyrlig reisemål. Dreyer forlag.

Kommentarer (6)

skrev Tom Bjørnstad

Det kunne vært greit å få avklart en gang for alle, om det er SNL eller Kartverket og Sentralt stedsnavnregister (SSR) som tar feil. I SNL hevder Geir Thorsnæs og Per Roger Lauritzen at Krokskogen inngår i Ringerike, Hole, Bærum og Oslo kommuner, men SSR bekrefter kun at Krokskogen inngår i Ringerike og Hole. Hva er riktig? https://stadnamn.kartverket.no/fakta/308206/

svarte Per Roger Lauritzen

Hoveddelen av Krokskogen ligger nok i Hole og Ringerike, men slik vi beskriver Krokskogens grenser i artikkelen ligger det også deler i både Bærum og Oslo. Grensene er forøvrig de samme som står i boka Krokskogen. Hotvedt, Christophersen og Hohle, Gyldendal, 1977.

svarte Tom Bjørnstad

Takk for svar, men det besvarer jo ikke spørsmålet mitt. Jeg har forstått det slik at Kartverket er nasjonal myndighet for geografiske grensedragninger og offisielle navn som følger disse i Norge. Kartverket er helt klare på hvilke kommuner som inngår i Krokskogen. Det er kun to. Hole og Ringerike. Spørsmålet er da om det er SNL eller Kartverket som blander sammen begrepene for Krokskogens grenser?

svarte Per Roger Lauritzen

Hei igjen. Kartverket er en viktig kilde for oss, men langt fra den eneste. Jeg mener vi er på trygg grunn både i historien og litteraturen når vi bruker vår definisjon av Krokskogen. Det er naturlig å betrakte Mustadkroken, øvre deler av Lommedalen, Smedmyrkoia, Lysedammene og deler av Langlivassdraget som deler av Krokskogen. Disse stedene ligger i Bærum og Oslo.

svarte Tom Bjørnstad

Takk for nok et svar, men det besvarer fortsatt ikke spørsmålet mitt. Jeg er godt kjent med at mange regner disse områdene til Krokskogen, men er det riktig? At noen har skrevet ei bok om det gjør det absolutt ikke mer korrekt. Det reiser snarere flere spørsmål. Er SNL og andre blitt ledet til å oppgi feil eller unøyaktige opplysninger, eller er det Kartverket og SSR tar feil?

svarte Erik Bolstad

Hei Tom!

Jeg tror du har misforstått Kartverkets faktaark. Det er ikke slik at de sier at Krokskogen bare ligger i Hole og Ringerike, men at stedsnavnet Krokskogen har vært kartfestet i Hole og Ringerike.

Kartverkets faktaark kan ikke brukes til å slå fast utstrekningen til et område, de sier bare noen om hvilke koordinater som har vært brukt for stedsnavn på eldre kart.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg