Faktaboks

Offisielt navn
al-Mamlakah al-'Arabiya as-Sa'udiya
Norsk navn
Kongeriket Saudi-Arabia
Uttale
arab. utt. saˈodi –
Hovedstad
Riyad
Statsform
Absolutt monarki
Statsoverhode
Salman bin Abdulaziz Al Saud (konge)
Statsminister
Mohammed bin Salman (kronprins og statsminister)
Landareal
2 149 690 km²
Totalareal
2 149 690 km²
Innbyggertall
35,0 millioner (nasjonalt estimat, 2020)
Offisielt/offisielle språk
Arabisk
Religion
Islam
Nasjonaldag
23. september
Valuta
Riyal à 100 halala
Flagg
Riksvåpen
Saudi-Arabia, plassering
Saudi-Arabia (mørkegrønt) ligger i Asia (lysegrønt).
Saudi-Arabia, plassering
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Plassering av Saudi-Arabia med naboland rundt, kart
Saudi-Arabia og naboland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Saudi-Arabia er et monarki i Midtøsten (Den arabiske halvøy). Det grenser til Jordan, Irak i nord og Kuwait i nordøst, Bahrain, Qatar, De forente arabiske emirater og Oman i sørøst samt Jemen i sør, og har kyst mot Rødehavet i vest og Persiabukta (Golfen) i øst. Grensene mot Jemen og De forente arabiske emirater er ikke endelig fastlagt. En stor del av landet består av ørken, mens verdens største forekomster av olje finnes øst i Saudi-Arabia, ved Golfen.

Saudi-Arabia er en relativt ny statsdannelse, som ble etablert i 1932 av dynastiet Al Saud, som ga staten dets navn. Landets tidligere historie er framfor alt knyttet til islams helligste steder: Mekka, hvor profeten Muhammed ble født, og Medina, hvor han er gravlagt. Saudi-Arabia er fortsatt sterkt knyttet til – og preget av – islam; Koranen utgjør landets grunnlov, og en streng – konservativ og 'ren' – form for islam, kjent som wahhabisme, praktiseres.

Saudi-Arabia har de siste tiår gjennomgått en radikal økonomisk modernisering tuftet på inntekter fra eksport av olje. Samtidig som teknologisk og økonomisk utvikling påvirker samfunnet har det forblitt sosialt konservativt. Befolkningen er i hovedsak arabisk, og islam er eneste tillatte religion. Offisielt språk er arabisk.

Saudi-Arabia er blant verdens rikeste land, og regnes som en nær politisk alliert av Vesten generelt og USA spesielt, noe som har bidratt til en militant, islamistisk motstand mot kongehuset. Flere ledere og framtredende aktivister i al-Qaida har kommet fra Saudi-Arabia.

Navnet Saudi-Arabia er hentet fra dynastiet Al Saud som etablerte staten og sitter med eneveldig makt, kombinert med det geografiske området Arabia – i praksis Den arabiske halvøy.

Saudi-Arabias nasjonalsang er Sarei Lil Majd Walalya.

Geografi og miljø

Saudi-Arabia (Hovedkart)

Saudi-Arabia

Av /Store norske leksikon ※.
Saudi-Arabia

Ørkenlandskap i Hijaz, hvor fjellene når opp til 2300 meter over havet.

Av /KF-arkiv ※.

Saudi-Arabia dekker om lag 4/5 av Den arabiske halvøy, med kyst mot Rødehavet og Persiabukta; oljeforekomstene finnes i øst. Høylandet og kysten i vest domineres av Hijaz, med de hellige byene Mekka og Medina. De sentrale innlandsområdene omfatter det historiske Najd, som er hjemstedet til Saud-dynastiet; et tørt platå dekket av lava og grus og sandørkenen Rub al-Khali. I sørvest ligger Asir med Jabal Al-Soudah som det høyeste fjellet på 3015 meter over havet.

Saudi-Arabias er et av verdens tørreste områder, og landet har ikke bestandige forekomster av overflatevann. Mangel på ferskvann begrenser bosetting og næringsliv, og vegetasjonen er derfor sparsom.

Store rovdyr, som leopard, steinbukk, stripehyene, ulv og ørkengaupe er langt på vei utryddet. En rekke mindre pattedyr finnes, inklusive sandkatt, gullsjakal og ørkenrev. Gnagere og reptiler er utbredt. Nærmere 500 fuglearter er observert.

Folk og samfunn

Saudi-Arabia

Oase i ørkenen.

Av /NTB Scanpix ※.

Saudi-Arabias befolkning er i hovedsak arabere, med et stort antall gjestearbeidere. Gruppen søkes redusert ved å trekke en større del av den innfødte saudiske befolkning inn i arbeidslivet. Saudi-Arabia er en velferdsstat med høye fødselstall og lav dødelighet; derav forholdsvis høy folketilvekst og lav gjennomsnittsalder, noe som innebærer et voksende behov for sysselsetting. Cirka 82 prosent av befolkningen bor i byer.

Saudi-Arabia er arnestedet for islam, og samfunnet er på de fleste områder regulert i tråd med en streng fortolkning av islamsk lov og skikk, basert på sharia-lovgiving. Praksisen medfører kroppslig avstraffelse, inklusive dødsstraff for flere forbrytelser, og streng regulering av kvinners opptreden utenfor familien.

Offisielt er hele befolkningen muslimsk, men med gjestearbeidere finnes flere religioner. Cirka 85–90 prosent av saudierne er sunnier.

Stat og politikk

Mohammed bin Salman
Kronprins Mohammed bin Salman er Saudi-Arabias mektigste mann. Faren, kong Salman Abdul Aziz (portrettert bak) skal lide av Alzheimers sykdom.
Av /TT.

Saudi-Arabia er et absolutt monarki, styrt av en konge. Landet har ingen skrevet forfatning, og styres i tråd med Koranen og sharia-lovgivningen. Al Saud-dynastiet grunnla staten som det oppkalte etter seg, og har beholdt makten.

Kongen må nedstamme fra statens grunnlegger, ibn Saud, og utpekes av det kongelige råd. Han utnevner regjeringen, som vesentlig består av familiemedlemmer, og er samtidig statsminister og leder et ministerråd (Majlis al-Wuzara).

Saudi-Arabia har intet sentralt folkevalgt organ, men har siden 1993 en nasjonalt konsultativ forsamling (Majlis al-Shura) med 150 medlemmer som utnevnes av kongen og har begrenset innflytelse. 20 prosent av medlemmene er kvinner. Politiske partier og organisasjoner er ikke tillatt. I 2005 ble det for første gang avholdt valg til kommunale råd med begrenset innflytelse, og fra 2015 har kvinner stemmerett. Ved lokalvalget i 2015 fikk Saudi-Arabia sine første kvinnelige folkevalgte. Den politiske makten ligger i de indre sirkler av kongehuset. Presteskapet har historisk hatt betydelig politisk innflytelse, selv om denne er blitt noe svekket i senere år.

Saudi-Arabia er medlem av FN og FNs særorganisasjoner, blant annet Verdensbanken, for øvrig av blant annet Arabiske liga, Golfrådet og Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC).

Historie

Ibn Saud
I 1915 undertegnet Ibn Saud en avtale med Storbritannia og fikk britisk anerkjennelse for Najds selvstendighet, mot å avstå fra aggresjon mot eller krav på emirater under britisk beskyttelse. I 1917 møttes britiske og arabiske ledere for å diskutere oppdelingen av Midtøsten etter første verdenskrig og Det osmanske rikets sammenbrudd. Araberne ble gitt mange løfter som britene til slutt ikke holdt. Her er Ibn Saud i samtale med Percy Cox, britenes Chief Political Officer for Mesopotamia, og arkeolog og forfatter Gertrude Bell.
Av /NTB Scanpix.

Saudi-Arabias historie er nært knyttet til framveksten og spredningen av islam, fra religionens arnested i Mekka. Før dette var området dels preget av handel ved kysten og nomadisk levesett i innlandet – og har vært befolket i flere tusen år. Dagens stat ble grunnlagt i 1932 som den tredje statsdannelse etablert av huset Al Saud. Før dette var landet en del av det osmanske riket, og Saud-dynastiet erobret makten gjennom støtte fra religiøse ledere og militær erobring.

Saudi-Arabia ble aldri formelt kolonisert, men var gjennom avtaler under britisk beskyttelse og innflytelse. Etter andre verdenskrig søkte kongehuset samarbeid med USA, knyttet til utvinning av olje. Saudi-Arabia har deretter vært en av Vestens – og særlig USAs – allierte i Midtøsten hvilket er en av årsakene til opposisjon mot kongehuset fra radikalt islamsk hold. Motstanden ble styrket etter Golfkrigen i 1990–1991, da vestlige styrker opererte fra saudisk jord.

Radikal islamisme har funnet grobunn i Saudi-Arabia, og både al-Qaidas grunnlegger Osama bin Laden og et flertall av terroristene som sto bak terrorangrepene 11. september 2001, var saudiere.

Økonomi og næringsliv

Sandstorm
En enorm sandstorm feier over Den arabiske halvøy i mars 2011.
Av .
Lisens: CC BY 2.0
Al-Haram-moskeen
I Saudi-Arabia ligger islams helligste by, Mekka, med helligdommen Kaba. Under pilegrimsmåneden hajj, som her i 2008, overfylles al-Haram-moskeen, der Kaba ligger, av hvitkledde pilegrimer fra hele verden.
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

Saudi-Arabia er et ørkenland der størstedelen av landet er lite egnet for næringsvirksomhet og hvor jordbruk er begrenset til oaser og for øvrig krever kunstig vanning. Mens handel er en tradisjonell næringsvei, er det moderne Saudi-Arabia dominert av oljeindustrien; landet har verdens største forekomster: Cirka 1/5 av all påvist råolje samt betydelige reserver av naturgass. Landet har også forekomster av flere andre mineraler.

Saudi-Arabia har siden 1970-tallet gjennomgått en omfattende modernisering, ikke minst med store investeringer i infrastruktur, herunder utvikling av moderne storbyer.

Inntektene fra oljeeksporten er dels investert i produktiv virksomhet, inklusive tungindustri. Prissvingninger har vist sårbarheten ved den sterke oljeavhengigheten, og Saudi-Arabia opplevde på 1990-tallet økonomisk nedgang, og kostnadene ved velferdsordninger og kongehuset er høye. I januar 2018 introduserte Saudi Arabia merverdiavgift på fem prosent.

Kunnskap og kultur

Saudi-Arabia er sterkt preget av statsreligionen islam, som også preger utdanningssektoren og påvirker kulturlivet; religion er en sentral del av undervisningen. Utdanning er gratis på alle nivå. Landet har et velutbygd system av høyere skoler – både for kvinner og menn og innenfor flere fag. Flere kvinner enn menn tar universitetsutdanning.

Saudi-Arabias kultur er påvirket både av de arabiske og islamske røttene på Den arabiske halvøy, og mest av alt preget av den sterke innflytelsen den spesielle retningen innen islam som ligger til grunn for den saudiske staten; i Vesten kalt wahhabisme. Som en tradisjonstro, streng fortolkning av islam har den begrenset moderne kulturuttrykk; film og musikk har i perioder vært forbudt. I 2018 åpnet den første kinoen i landet siden 1980-tallet.

Tradisjonelle kunstformer som poesi, sang og dans med røtter i beduinkulturen er verdsatt, likeledes kalligrafi. Mediebilder er sammensatt og undergitt selvsensur.

Saudi-Arabia og Norge

Saudi-Arabias samkvem med Norge er politisk sett særlig knyttet til fredsprosessen i Midtøsten og støtten til de palestinske selvstyremyndighetene; på det økonomiske – og næringspolitiske – området særlig til oljesektoren samt en sammensatt eksport av norske varer til landet. Til denne hører militært materiell (annet enn våpen), som har medført en viss politisk kritikk grunnet Saudi-Arabias brudd på menneskerettighetene samt landets krigføring i Jemen. Flere norske selskaper er etablert i landet.

Under Golfkrigen i 1991 sendte Norge et militært styrkebidrag (sanitetskompani) til støtte for de multinasjonale styrkene stasjonert i Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia og Norge etablerte diplomatiske forbindelser i 1961, og Norge åpnet ambassade i Jeddah i 1976; flyttet til Riyadh i 1984. Saudi-Arabia åpnet egen ambassade i Oslo i 2011.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg