Sirdal

Faktaboks

landareal:
1 373 km²
innbyggertall:
1 839
administrasjonssenter:
Tonstad
fylke:
Agder (fra 01.01.2020, tidligere Vest-Agder)
innbyggernavn:
sirdøl
målform:
nøytral
kommunenummer:
4228 (fra 01.01.2020, tidligere 1046)
høyeste fjell:
Urdalsknuten (1434 moh.) på grensa til Valle

Kommunevåpen

Sirdal. Stølen Godfar i Godfardalen, nord for selve Sirdalen. Stølen brukes i dag av gjetere og jegere. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Sirdal er en kommune i Agder fylke som omfatter Sirdalen fra midt på Sirdalsvatnet (53 moh.) i sør til grensen mot Bykle og Valle i den oppdemte sjøen Svartevatn i Setesdalsheiene/Ryfylkeheiane i nord med heiene og fjellstrøkene på begge sider av dalen. I vest grenser Sirdal mot Rogaland fylke, og i øst når kommunen til vannskillet mot Kvina i sør og helt frem til Kvinas løp i nord.

Sirdal kommune ble opprettet 1849 ved utskilling fra Bakke; da under navnet Siredalen. I 1903 ble denne delt i Øvre Sirdal og Tonstad kommuner samtidig som et mindre område med 63 innbyggere ble overført til Fjotland. Sine nåværende grenser fikk kommunen i 1960 da Tonstad, Øvre Sirdal og nordøstre del av Bakke ble slått sammen til Sirdal; kommunen hadde 1426 innbyggere ved opprettelsen.

Sirdals grense mot Rogaland i vest er mot kommunene Lund, Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal og Sandnes, mens nordgrensen er mot Bykle og Valle. I øst har Sirdal grense mot Valle, Bygland og Kvinesdal og i sør mot Flekkefjord.

Natur

Berggrunnen i Sirdal består av grunnfjell, vesentlig ulike gneiser i de søndre og sentrale deler av kommunen, større områder med granitt i nord, blant annet i Urdalsknuten (1434 moh.), kommunens og tidligere Vest-Agders høyeste fjell. Heiene ligger noe over 500 moh. i sør og når 1000 moh. nord for Sinnes i Øvre Sirdal.

Nord for grenda Lunde i Øvre Sirdal på rundt 250 moh. stiger dalbunnen i hoveddalføret sterkt og går over i de egentlige fjellbygder. Barskogen vokser opp til ca. 450 moh., og bjørkeskogen til 600–700 moh., slik at store deler av kommunen består av nakne fjellvidder med noe gressvekst.

Det meste av kommunen har avløp til Sira som har et nedbørfelt på 1920 km2.

Bosetning

Bosetningen i Sirdal følger hoveddalføret og de nedre delene av enkelte sidedaler med en særlig konsentrasjon rundt kommunens eneste tettsted, administrasjonssenteret Tonstad, ved nordenden av Sirdalsvatnet. I alt 49 prosent av kommunens befolkning bor i tettsteder (2019).

Ellers merkes en relativt tett bosetning rundt Haughom på østsiden av Sirdalsvatnet i sør og i Øvre Sirdal mellom Lunde og Fidjeland. Øverste faste bosetning i Sirdal er på Ådneram.

Frem til kraftutbyggingen i 1960-årene dominerte jordbruket kommunens næringsliv, og folketallet var på retur. Mellom 1865 og 1960 sank det med rundt 30 prosent, mest i Øvre Sirdal, og med dagens grenser hadde kommunen 1426 innbyggere i 1960, det laveste registrerte folketall i Sirdal. Kraftutbyggingen og de ringvirkningene denne ga, førte til økning i folkemengden i 1960-årene, men på 1970-tallet gikk folketallet noe ned igjen. Fra første halvdel av 1980-tallet har imidlertid folketallet stort sett vist økning, i tiårsperioden 2010–2020 med gjennomsnittlig 0,2 prosent årlig mot 1,0 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Sirdal har tradisjonelt vært en jordbrukskommune, men næringen omfattet 2019 bare seks prosent av kommunens arbeidsplasser. Hovedvekten i jordbruket ligger på husdyrhold, fremfor alt storfe og sau; Sirdal har sammen med Kvinesdal høyeste sauetall i fylket. Heiene i Sirdal brukes også i atskillig grad som beiteområde for sauer fra Jæren og Dalane.

Med 30 prosent av kommunens arbeidsplasser, 34 prosent hvis en også inkluderer industrien (2019), har bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon etter offentlig administrasjon og tjenesteyting størst andel av arbeidsplassene i Sirdal. Viktigste industribransjer er maskin-, næringsmiddel- og trelast- og trevareindustri med henholdsvis 54, 39 og sju prosent av industriens sysselsatte (2019).

Sira-Kvina-utbyggingen i Sirdal var også i landsmålestokk et meget stort prosjekt, og dette har gjort Sirdal - etter Suldal - til Norges største vannkraftkommune målt etter midlere årsproduksjon. Kraftverkene i Sirdal har en samlet maskininstallasjon på 1251 MW og en midlere årsproduksjon på 5562 gigawattimer (GWh). I alt har kommunen 15 kraftverk, største fallhøyde har Tonstad kraftverk (i drift fra 1968) på 442 meter. Dette har også størst midlere årsproduksjonen med 4357 GWh og er med det landets største vannkraftverk. Andre store kraftverk i kommunen er Tjørhom, Kvinen, Finså og Roskrepp med en midlere årsproduksjon på henholdsvis 583. 259, 152 og 136 GWh (2019).

Sirdal har etter hvert fått en betydelig turisttrafikk, både på hoteller og andre overnattingssteder, campingplasser og ved utbygging av hyttefelter. Trafikken er betydelig både sommer og vinter. Dette gjelder særlig området nordover fra Tjørhom til Ådneram. Sirdal har også en del trafikk rettet mot attraksjonene i indre del av Lysefjorden (Kjerag og Lysebotn); hit går Lysefjordveien over fjellet og med 27 hårnålssvinger ned til Lysebotn.

Av Sirdals bosatte yrkestakere har 19 prosent arbeid utenfor kommunen, fire prosent i de øvrige kommunene i Agder, 11 prosent i Rogaland (herav sju prosent i Stavangerområdet) og en prosent på sokkelen.

Samferdsel

Fv.42 (EgersundEvjeArendal) går gjennom Tonstad og gir kommunen god veiforbindelse både østover og vestover. Fv.468 forbinder Tonstad med Svartevatn i nord der den møter Fv.45 som fører sørvestover gjennom Hunnedalen til E39 på Ålgård. Fra Svartevatn går Fv.450 nordover til Ådneram, herfra fører sommervei vestover i mange slyng ned til Lysebotn. Fra Ådneram fører ellers anleggsveier nordover til Svartevassdammen, en av Norges største fyllingsdammer.

Fra Suleskard like sør for Ådneram går Fv.450 østover til Brokke i Setesdal; denne fører videre østover til E134 i Høydalsmo og utgjør ledd i den korteste veiforbindelsen mellom Oslo og Stavanger (Suleskardveien). Fra Tonstad gir Fv.4210 på vestsiden av Sirdalsvatnet korteste vei til Sira stasjon på Sørlandsbanen og til Flekkefjord.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Tonstad har videregående skole (allmennfag og idrettsfag).

Sirdal hører til Sør-Vest politidistrikt, Dalane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Lister interkommunale politiske råd sammen med Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal.

Sirdal kommune tilsvarer soknet Sirdal i Lister og Mandal prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sirdal til Lister fogderi i Lister og Mandals amt.

Delområder og grunnkretser i Sirdal

For statistiske formål er Sirdal kommune (per 2019) inndelt i ett delområde med til sammen 17 grunnkretser: Øksendal, Bjørnestad, Fintland, Tonstad, Josdal, Hompland, Guddalvatnet området, Lunde/Lindeland, Åmli, Tjørhom, Hunnedalen, Sinnes, Fidjeland, Skjerevassheii, Ådneram, Espetveit og Virak.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har tre oppflyvende sølv ryper, to over en, mot en grønn bakgrunn; gjenspeiler betydningen av jakt og friluftsliv i kommunen.

Navnet er ikke sikkert tolket; kan ha samme rot som i sjå, eller av norrønt síga, 'å sige'.

Eksterne lenker

Les mer i Store norske leksikon

  • Seland, Per: Sirdal: gard og ætt, 1980-, 6 b., Finn boken
  • Særheim, Inge: Sirdal : namn og stader, 1992, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg