akvarium
Ung hobbyakvarist med et lite akvarium hjemme.
akvarium
Av /iStock.

Et akvarium er en vannbeholder med minst én gjennomsiktig vegg, der man holder fisker eller andre levende organismer. Ordet akvarium brukes også om offentlige akvarier, altså anlegg der besøkende kan se vannlevende dyr og planter i mange forskjellige beholdere.

Faktaboks

Uttale
akvˈarium
Etymologi
av latin ‘vann’

Formål

Akvariehold kan ha ulike formål. Mange privatpersoner har akvarier som hobby. Akvarier brukes også av biologer, for eksempel i vitenskapelige studier av fiskers atferd. Videre brukes akvarier til undervisning og kunnskapsformidling om livet under vann, og som dekorasjon og underholdning for eksempel på serveringssteder. Akvarier brukes også til kommersielt oppdrett av akvariefisk og andre organismer, og til utstilling av fisker og andre organismer for salg for eksempel i dyrebutikker. Oppdrett av matfisk skjer hovedsakelig i andre typer beholdere, som merder eller dammer. En person som steller akvarier kalles gjerne en akvarist. Ordet brukes både om folk som har akvariehold som hobby, og om noen av de ansatte ved offentlige akvarier.

Utstyr

Akvarium. 325 liters hjemmeakvarium med utvendig filter til venstre på gulvet og innvendig filter inne i akvariet til høyre. Bakerst til høyre i akvariet sees varmekolben. Lysrør er skjult under et heldekkende lokk av metall. Dette akvariet inneholder ferskvann og er innredet med vannplanter, trerøtter og grov grus.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

De fleste akvarier til hobbybruk bygges av glassplater som limes sammen med silikon, med eller uten en ramme rundt. Tidligere ble glassplatene montert i en metallramme med kitt. Det nødvendigste tekniske utstyret for et akvarium er belysning, filtersystem og utstyr for å kontrollere temperaturen, vanligst med en varmekolbe regulert med termostat.

Helt avgjørende for vellykket akvariehold er å unngå at det bygger seg opp skadelige mengder av nitrogenholdige avfallsstoffer fra fisker og andre dyr, og fra eventuelle fôrrester. Disse stoffene vil drepe fiskene/dyrene i akvariet om de ikke fjernes. Derfor brukes gjerne biologisk filter, der vannet pumpes gjennom et materiale hvor det lever bakterier som bryter ned avfallsstoffene til mindre skadelige kjemiske forbindelser. I tillegg er regelmessig bytte av en del av akvarievannet viktig for å fjerne avfallsstoffene.

Innredning og valg av organismer

korallrevakvarium
Saltvannsakvarium med fisker og virvelløse dyr fra tropiske korallrev.
korallrevakvarium
Av /iStock.

Akvarier kan inndeles i ulike typer etter hvordan organismene og innredningen er valgt ut. Det såkalte selskapsakvariet er den vanligste typen hjemmeakvarium, hvor flere ulike arter fisker, vannplanter og eventuelt virvelløse dyr som snegler eller reker, holdes sammen i et akvarium med innredning som skal gi fiskene gjemmesteder og samtidig være dekorativ. Utvalget av arter må ta hensyn til at de kan trives med samme livsmiljø i akvariet, og at de ikke vil skade hverandre.

I et biotopakvarium kan det også være mange arter, men her søker man å etterligne et naturlig levested (en bestemt biotop) i en viss del av verden, og holder derfor helst organismer som forekommer sammen i naturen. Utstillingene i offentlige akvarier består gjerne av biotopakvarier. Et artsakvarium er innredet for én enkelt art fisk eller en annen type dyr, og kan gi bedre betingelser for å studere artens atferd, inkludert formering. Akvarister bruker ofte egne akvarier til særskilte formål som oppdrett, karantene for nyinnkjøpt fisk for å unngå smitte, eller pleie av syk eller skadd fisk.

En annen inndeling av typer akvarier er etter vannets temperatur og kjemiske sammensetning. Fisker og andre organismer er tilpasset visse miljøforhold, og vil mistrives eller dø hvis for eksempel vannets surhet (pH), hardhet eller temperatur avviker for mye fra dette. Også graden av bevegelse i vannet er viktig for trivselen til mange arter.

De fleste hjemmeakvarier inneholder ferskvann med en temperatur som passer arter fra tropene. Det er også mulig å ha akvarier med kaldere vann, eller med saltvann eller brakkvann. Her vil helt andre arter være aktuelle. Siden 1980-årene har det blitt relativt vanlig og overkommelig å holde fisk og virvelløse dyr fra tropiske korallrev i saltvannsakvarier, selv om det er dyrere og vanskeligere å holde slike akvarier.

Svært mange arter av fisk, virvelløse dyr og planter er tilgjengelig i handelen. Deres krav til stell, fôring, vannkvalitet og innredning varierer svært mye mellom artene, og mange vil ikke klare seg godt i et vanlig selskapsakvarium.

Bransje og organisasjoner

Akvarier, utstyr, fisker og andre levende organismer til hold i hjemmeakvarier importeres i hovedsak fra utlandet. De selges typisk i dyrebutikker som også fører utstyr for annet dyrehold. Norges Zoohandleres Bransjeforening representerer mange av selskapene i bransjen.

Hobbyakvarister oppdretter også akvariefisker og andre organismer og omsetter dem seg i mellom i betydelig omfang. Lokale akvarieklubber finnes en rekke steder i landet, og organiserer blant annet auksjoner med kjøp og salg av fisk. Norsk Akvarieforbund er en landsdekkende sammenslutning av akvarieklubber.

Historikk

Egypterne og romerne holdt fisk i hagedammer allerede for henholdsvis ca. 3500 og 2000 år siden. Senere ble hold, og også målrettet avl, av gullfisk utbredt i Kina. Mot slutten av 1800-tallet var imidlertid Tyskland blitt det klart førende land på akvarier, og det var de tropiske fiskene, som på den tiden ble avlet og eksportert fra Tyskland, som la grunnlaget for interessen man har i verden i dag. Den første vitenskapelige avhandling om det «balanserte» akvarium ble utgitt i England i 1850.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg