Begrepet islamofobi benyttet av aktivister som demonstrerer utenfor den franske ambassaden i London 25. august 2016. På skiltene står det blant annet "Nei til islamofobi, ja til burkini" og "Islamofobi er ikke frihet".
/AP.

Islamofobi er et begrep benyttet om anti-muslimske fordommer, hatretorikk og propaganda, tilsvarende antisemittisme slik det benyttes om jødehat. Begrepet brukes også som samlebetegnelse for fordommer mot, og diskriminering av muslimer. Som tilfellet er med antisemittisme, kan islamofobi være basert både på forestillinger om islam som religion og på forestillinger om muslimer som kulturell og etnisk gruppe.

Begrepet er i dag i bruk på myndighetsnivå, i politisk debatt og i akademisk faglitteratur.

Ordet islamofobi har blitt benyttet på flere europeiske språk fra tidlig 1900-tall, men har ikke vært vanlig i bruk før fra 1990-tallet av, da den britiske tenketanken Runnymede Trust publiserte rapporten Islamophobia – a challenge to us all. I denne rapporten ble islamofobi definert som ubegrunnet fiendtlighet ovenfor islam. Av kjennetegnene Runnymede Trust benyttet på islamofobisk holdning var; et syn på islam som en monolittisk, statisk og uforanderlig enhet, det å betrakte islam som en politisk ideologi, det å betrakte islam som barbarisk, voldelig, truende og det å se på anti-muslimske synspunkter som naturlig og normalt.

Den norske forskeren Cora Alexa Døving har omtalt islamofobi som «en systematisert og ideologisk form for fordomsproduksjon som underbygger redsler for, hat mot og diskriminering av muslimer, eller de som oppfattes som muslimer. Som ideologi er islamofobi formede meningssystemer og derfor ikke noen fobi i ordets tradisjonelle betydning: islamofobi produserer «kunnskap» om islam hvis hensikt er å spre fobi/frykt.»

Enkelte debattanter, blant annet det antirasistiske nettstedet Vepsen, tar avstand fra bruken av begrepet islamofobi, fordi de hevder at det antyder en sykeliggjøring av islamkritikere.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Arnfinn Pettersen: «Et gammelt spøkelse i Oslos gater», Fri Tanke, 14. januar 2009. Les artikkelen hos Fri tanke
  • «Det kan skje igjen», Kunnskapsdepartements arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen, januar 2011. Les rapporten hos Kunnskapsdepartementet
  • Døving, Cora Alexa: «Norge snikislamiseres» I: Indregaard, Sigve (red.) Motgift. Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Flamme forlag og Manifest forlag, 2012.
  • Gardell, Mattias: Islamofobi. Spartacus forlag, 2011.
  • Islamophobia: A Challenge for Us All, Runnymede Trust, 1997. Les rapporten
  • Otterbeck, Jonas; Pieter Bevelander: Islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimars utsatthet. Stockholm: Forum för levande historia, 2006.
  • Richardson, Robin: «Islamophobia or anti-Muslim racism – or what?», University of Birmingham, 2009. Les artikkelen

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg