Proteksjonisme er en betegnelse på virkemidler med mål om å beskytte innenlandsk produksjon mot konkurranse fra andre land. Proteksjonistiske virkemidler kan omfatte mange ulike tiltak, slik som importtoll, importforbud og valutapolitiske virkemidler.

Faktaboks

Uttale
proteksjonˈisme

Begrepet brukes også for å beskrive en positiv holdning til slike tiltak.

Importtoll på industrivarer har historisk vært brukt aktivt av flere land for å bygge opp nasjonal industriproduksjon. Proteksjonisme begunstiger visse næringer, men har kostnader som må bæres av andre, for eksempel forbrukere.

De fleste land fører politikk for å beskytte former for innenlandsk produksjon, slik som for eksempel jordbruk. I tiden etter 1945 har likevel enkelte former for proteksjonisme, særlig importtoll på industrivarer, blitt motarbeidet av viktige land, i første rekke USA.

Beskyldninger fra amerikanske myndigheter om at Kina har benyttet seg av flere mer eller mindre skjulte proteksjonistiske tiltak for å beskytte nasjonal produksjon mot amerikansk konkurranse, er bakgrunnen for handelskrigen mellom de to landene fra 2018.

Historie

Former for proteksjonisme dominerte handelspolitikken under merkantilismen på 1600- og 1700-tallet. Frihandel spredte seg fra Storbritannia til andre land utover på 1800-tallet, blant annet gjennom handelsavtaler.

Frihandelen kulminerte i 1870-årene og ble avløst av stigende proteksjonisme i de fleste land for både landbruksvarer og industriprodukter.

Krisen i mellomkrigstiden stimulerte proteksjonisme ytterligere, særlig i USA. Etter andre verdenskrig gikk USA i spissen for en bevisst og effektiv, om enn gradvis, liberalisering, blant annet via GATT. Den USA-støttede markedsdannelsen i Vest-Europa gjennom EF og senere EU og EFTA, var også viktige.

GATTs, og senere Verdens handelsorganisasjons, virksomhet gjelder industrivarer, mens landbruksvarer gjennom hele etterkrigstiden har vært gjenstand for omfattende proteksjonisme.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg