Faktaboks

Offisielt navn
República Portuguesa
Norsk navn
Portugisiske republikk
Uttale
pˈortugal
Hovedstad
Lisboa
Statsform
Republikk
Statsoverhode
Marcelo Rebelo de Sousa
Landareal
91 606 km²
Totalareal
9 2220 km²
Innbyggertall
10 409 709 (Verdensbanken 2022)
Offisielt/offisielle språk
Portugisisk
Religion
Katolsk kristendom
Nasjonaldag
10. juni
Valuta
Euro
Flagg
Riksvåpen
Portugal (Hovedkart)

Portugal

Av /KF-arkiv ※.
Portugal, plassering
Portugal (mørkegrønt) ligger i Europa (lysegrønt).
Portugal, plassering
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Plassering av Portugal med naboland rundt, kart
Portugal og naboland
.
Lisens: CC BY NC 4.0

Portugal er en republikk i Europa. Landet ligger ved Atlanterhavet, på vestsiden av den iberiske halvøya, og grenser til Spania i nord og øst. Øygruppene Asorene og Madeira i Atlanterhavet tilhører Portugal.

Portugal var en gang Europas ledende sjø- og kolonimakt og utgjorde kjernen i et verdensomspennende imperium, men har i moderne tid hatt omstillingsproblemer i forbindelse med avkoloniseringen og overgangen fra jordbruksland til industristat.

Navnet er avledet av Portus Cale, navnet på byen Porto i romertiden. Navnet er ikke forklart, men har muligens rot i keltisk. Nasjonalsangen heter «A Portuguesa».

Geografi og miljø

Portugals landareal er 92 000 kvadratkilometer, hvilket tilsvarer omtrent en fjerdedel av Norges areal. Landet er geologisk en del av Det iberiske massiv. De viktigste elvene er Douro, Guadiana, Minho og Tejo. Tejo, som munner ut i Lisboa, utgjør et markert topografisk skille i naturen. Omtrent halvparten av området nord for Tejo ligger høyere enn 400 meter over havet, mens svært lite av landet sør for Tejo når denne høyden.

Det nordlige Portugal har flere platåer og fjellkjeder, og er gjennomskåret av trange elvedaler. Den høyeste fjelltoppen Alto da Torre ligger 1993 meter over havet i fjellkjeden Serra da Estrela. Sør for Tejo ligger slettelandet Alentejo som består av lave platåer med skiferbergarter. Øygruppene Asorene og Madeira i Atlanterhavet er begge av vulkansk opprinnelse.

Størstedelen av Portugal har middelhavsklima med milde, fuktige vintre og varme, tørre somre. Atlanterhavsøyene (Asorene og Madeira) har et utpreget oseanisk klima med små årstidsvariasjoner. Plantelivet i Portugal er en blanding av mellomeuropeiske, middelhavs- og nordafrikanske planter. Dyrelivet i Portugal er variert, og mange særegne arter finnes, blant annet iberisk ulv og en rekke særegne ferskvannsfisker.

Folk og samfunn

Portugal har 10 409 709 innbyggere (2022). I tiårsperioden 2012–2022 var det en reduksjon i befolkningen på én prosent. Reduksjonen hadde sammenheng med differansen mellom fødsler og dødsfall per 1000 innbyggere, samtidig som det var utflytting fra Portugal.

Fødsels- og dødsraten er på henholdsvis 8,0 og 10,9 per 1000 innbyggere Gjennomsnittlig antall barn per kvinne er på 1,44. Spedbarnsdødeligheten er 2,5 per 1000 barn. Forventet levealder ved fødsel er 85,0 år for kvinner og 78,6 år for menn. (Alle data er fra 2023.)

Av Portugals samlede befolkning bor 2,42 og 2,28 prosent på henholdsvis Madeira og Asorene (2021). På fastlandet bor en stor andel av Portugals innbyggere i byene eller storbyregionene Lisboa eller Porto, som har henholdsvis 3 001 000 og 1 325 000 innbyggere (2023). 67,9 av landets innbyggere bor i urbane strøk (2023). Befolkningstettheten er på 113,6 innbyggere per kvadratkilometer (2022). Størst befolkningstetthet er det i områdene langs kysten, særlig nord for elva Tejo.

Offisielt språk er portugisisk, et språk som på verdensbasis snakkes av om lag 250 millioner mennesker.

Kirke og stat har vært adskilt siden 1911. 79,9 prosent av innbyggerne tilhører den romersk-katolske kirke, 2,2 prosent er protestanter og 1,5 prosent tilhører andre kristne samfunn (2021).

Stat og politikk

Palácio de São Bento
Palácio de São Bento (St. Benedikt-palasset) er sete for Portugals nasjonalforsamling, Assembleia da República (republikkens forsamling).
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0
Lisboa
Lisboa
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

Portugal er en parlamentarisk-demokratisk republikk. Makten er delt mellom presidenten og statsministeren. Presidenten velges for fem år av gangen, statsministeren for fire år. Til tross for at Portugal har et flerpartisystem, har politikken i de siste tiårene vært dominert av det mildt venstreorienterte sosialistpartiet og det moderate sosialdemokratiske partiet til sentrum-høyre.

I perioden 2011–2015 hadde Portugal en borgerlig flertallsregjering ledet av Pedro Passos Coelho fra sosialdemokratene. Høsten 2015 vant venstresiden i Portugal valget og fikk flertall i nasjonalforsamlingen. Til tross for dette ba daværende president Anibal Cavaco Silva høyrepolitikeren Pedro Passos Coelho danne regjering. Passos Coelhos mindretallsregjering ble felt ved mistillitsforslag etter bare elleve dager, og ble den korteste regjeringsperioden i landets nyere historie. I november 2015 ble lederen for sosialistpartiet, António Costa, utnevnt til statsminister. Ved valget i 2019 ble Costa gjenvalgt, og det regjerende sosialistpartiet økte sine mandater fra 86 til 106. Portugals president fra 2016 er konservative Marcelo Rebelo de Sousa fra Det sosialdemokratiske partiet, som i Portugal er et sentrum-høyre-parti. I januar 2021 ble de Sousa gjenvalgt for en ny femårig presidentperiode, med over 60 prosent av stemmene.

Det portugisiske forsvaret ble grunnlagt på 1100-tallet, og er et av de eldste i Europa. Militærtjenesten har vært frivillig siden 2003. Portugals internasjonale relasjoner er velutviklede, og landet var med å grunnlegge NATO i 1949. Landet har fremdeles sterke bånd til Storbritannia gjennom en allianse som ble opprettet mellom England og Portugal i 1373.

Portugal er medlem av FN og FNs særorganisasjoner, blant annet Verdensbanken, for øvrig av blant annet Verdens handelsorganisasjon, EU, NATO, Europarådet, OECD og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). FNs nåværende generalsekretær er portugisiske António Guterres, som tiltrådte i 2017.

Historie

Portugal

På 1400- og 1500-tallet var Portugal, ved siden av Spania, Europas ledende sjøfartsnasjon. Bildet viser monument over oppdagelsene, med Henrik Sjøfareren i spissen.

Av /KF-arkiv ※.

Keltiske stammer befolket Portugal rundt 500 år fvt. og rundt år 200 fvt. ble området innlemmet i Romerriket. Etter det romerske imperiets fall, fulgte en periode hvor landet ble styrt først av svebere og ble i 585 en del av det visigotiske riket, inntil arabernes erobring av den iberiske halvøy rundt år 711. I 1139 ble Alfons 1. utropt til Portugals første konge. Landets grense mot Spania har holdt seg nærmest uendret siden den gang.

De neste århundrene ble Portugal et av Europas rikeste land, og Europas største sjøfartsnasjon ved siden av Spania. Sjøfareren Vasco da Gama seilte sjøveien til India i 1498. Portugisiske sjøfarere etablerte en rekke kolonier og handelsstasjoner, fra Japan og Indonesia til Brasil og Angola, og brakte enorme rikdommer til hjemlandet. Nedgangstiden begynte i 1580 da Spania, styrt av kong Felipe 2., gikk i personalunion med Portugal. De neste årene ble flere portugisiske kolonier erobret av Nederland og England. Landet ble selvstendig igjen i 1640, men fortsatte å miste kolonier. Etter Napoleons invasjon i 1807 og tapet av Brasil i 1822, var imperiets tid over. I 1910 ble monarkiet styrtet, og flere år med politisk uro fulgte etter første verdenskrig.

I 1926 begikk hæren statskupp, og et par år senere kom diktatoren Antonio de Oliveira Salazar til makten. Under ham forble landet et underutviklet diktatur frem til et nytt kupp i 1974. I 1975 oppga Portugal sine siste kolonier. Landet har siden den gang vært et stabilt demokrati etter vesteuropeisk modell. Landet har orientert seg mot Europa siden medlemskapet i EU i 1986 og mot samveldet for portugisisktalende land (CPLP).

Økonomi og næringsliv

Portugal

Portugal er kjent for sin portvin. Det blir dyrket vindruer både langs Tejo og Douro, men portvinen kommer særlig fra provinsen Trás-os-Montes ved Douros øvre løp. De bratte dalsidene er dekket av kunstferdig oppbygde terrasser.

Av /NTB Scanpix ※.

Som medlem av EU har Portugal har fått en mer sammensatt og mer serviceorientert økonomi. Siden midten av 1990-årene har myndighetene intensivert prosessen med å privatisere statseide selskaper. Portugal tok i bruk myntenheten euro i 2002 samtidig med elleve andre EU-land. Portugal har mottatt relativt store beløp fra EUs strukturfond.

Primærnæringenes bidrag til landets BNP utgjør 2,2 prosent. 39 prosent av landets totalareal nyttes til jordbruksformål (2018). Det meste av jordbruksarealet er åker, men store områder nyttes til beite eller frukttrær, vinranker og olivenproduksjon. Portugal er en av verdens største produsenter av olivenolje. Det dyrkes blant annet hvete, rug, bygg, havre, mais, poteter, sukkerbeter, tomater og grønnsaker. 38 prosent av arealet er bevokst med furu, korkeik, annen eik, eukalyptus og andre treslag. I korkeikskogene i sørvest produseres om lag halvparten av verdens kork. Portugals havområder utgjør rundt 50 prosent av EUs økonomiske sone, og landet samarbeider tett med EU innenfor maritim politikk for å utvikle havøkonomien. Portugals fiskerisektor hadde i 2018 en produksjon på 200 000 tonn.

Industriens bidrag til BNP er 22,1 prosent (2017). Industrien omfatter blant annet produksjon av tekstiler og næringsmidler, biler og bildeler og telekommunikasjonsutstyr. Sør for Lisboa er det bygd opp en betydelig tungindustri med blant annet jern- og stålverk, oljeraffinerier, kjemiske fabrikker og verftsvirksomhet.

De tjenesteytende næringene bidrar med 75,7 prosent av BNP (2017). Ifølge FNs turismeorganisasjon (UNTWO) besøkte 16,3 millioner turister Portugal i 2022. De viktigste turistmålene er Algarvekysten i sør, den portugisiske «Solkysten» vest for hovedstaden Lisboa og atlanterhavsøya Madeira.

Portugals eksport utgjorde 105,6 milliarder amerikanske dollar (USD) i 2019, mens importen beløp seg til 112,4 milliarder USD. Landet hadde med dette et underskudd på handelsbalansen på 6,8 milliarder USD. De tre viktigste handelspartnerne er Spania, Tyskland og Frankrike.

Kunnskap og kultur

Operahuset i Lisboa, Portugal.
Portugal har en flere hundre år lang operatradisjon. Dette er operahuset i Lisboa.
Av .

Portugal har obligatorisk og gratis skolegang fra første til tolvte klasse. Det offentlige skoletilbudet er det mest benyttede, men et omfattende privat skoletilbud finnes også. Landets eldste universitet ble grunnlag i Lisboa i 1290, men senere flyttet til Coimbra. Universitetet i Porto er i dag landets største med over 30 000 studenter. Til nå har to portugisere blitt tildelt Nobelprisen: nevrokirurgen António Egas Moniz i 1949 for utviklingen av behandlingsmetoden lobotomi, og den skjønnlitterære forfatteren José Saramago i 1998.

Det offentlige kringkastingsselskapet heter Rádio Televisão Portuguesa (RTP) og har hatt konkurranse fra det private markedet av lokale og regionale kanaler siden 1992. De største avisene er Diário de Notícias, Correio da Manhã og Público.

Portugisisk fotball har gjennom tidene hatt flere stjerner i verdensklasse, herunder Cristiano Ronaldo. Tyrefekting har røtter i noen områder sør i Portugal, men reglene varierer mye fra de spanske. Portugisisk filmkultur ble etablert på 1900-tallet, og har vunnet flere priser på filmfestivalen i Venezia. Musikktradisjonen er rik og variert, og selv om den mest karakteristiske varianten av Portugals folkemusikk er fado, er de fleste sjangere godt representert. Portugal har en flere hundre år gammel operatradisjon, og Lisboa har eget operahus, som ble bygd i 1792.

Portugal og Norge

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og Portugal ble opprettet i 1906. Portugal er representert i Norge ved sin ambassade i Oslo, mens Norge er representert i Portugal ved sin ambassade i Lisboa og har honorære konsulater i Portimão i Algarve, i Porto, på Madeira og på Asorene.

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland (SPU) hadde per 31. desember 2023 investert 20,2 milliarder kroner i Portugal, fordelt på 17,7 milliarder kroner i aksjer og 2,5 milliarder kroner i rentepapirer.

EØS-midler

Portugal har mottatt støtte fra Norge siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. For perioden 2014–2021 mottok Portugal 102,7 millioner euro til programmer og fond på feltene næringslivs-, forsknings- og innovasjonssamarbeid, klima- og energisamarbeid, likestilling, kultursamarbeid og sivilt samfunn.

30. november 2023 ble det enighet mellom EU, Island, Liechtenstein og Norge om de samlede EØS-midlene for perioden 2021–2028. For denne perioden vil EØS-midlene utgjøre 3,27 milliarder euro. Av dette skal Norge betale 97 prosent. Det gjenstår å fordele EØS-midlene på de 15 mottakerlandene i EU.

Samhandel

Norges eksport til Portugal utgjorde 8996 millioner kroner i 2023, mens importen beløp seg til 3910 millioner kroner. Med dette hadde Norge i 2023 et overskudd i handelsbalansen på 5086 millioner NOK. Portugal er Norges største marked for klippfisk.

Næringslivssamarbeid

Portugal og Norge har lange maritime tradisjoner og en gjensidig interesse av samarbeid innen havsektoren. Marin bioteknologi og fornybar energi til havs er satsingsområder for norsk næringsliv i Portugal, og landene undertegnet i 2006 en bilateral avtale om havnekontroll og bekjempelse av ulovlig fiske.

Forskningssamarbeid

Norge og Portugal samarbeider på forskningsfronten. Siden 1970-tallet har Radiumhospitalet i Oslo og portugisiske IPATIMUP ved Universitetet i Porto samarbeidet om kreftforskning. Det satses videre på samarbeid om forskning på havbasert næringsutvikling og utdanning.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev merethe klausen

Jeg gratulerer Portugal med nasjonaldagen idag 10 Juni.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg